טיפול קבוצתי בפסיכודרמה, הינו מפגש חווייתי ומשמעותי בתהליך הטיפולי של כל אחד ואחת מהמשתתפים. במהלכו ניתן לבדוק נושאים חברתיים ונפשיים, דפוסי התנהגות, דרכי תגובה בסיטואציות שונות, נושאים אישיים, בין אישיים ועוד.

אחד ממשתתפי הקבוצה, מעלה פסיכודרמה, בסיוע של חלק מחברי הקבוצה אותם הוא בוחר לתפקידים שונים כ'שחקני משנה': אמא, אבא, אח, חבר, שכן – ביקורת, כאב, ביטחון, עוצמה, פחד ועוד.

הטיפול הקבוצתי בפסיכודרמה מחולק לשלושה חלקים:

1. חימום - מעגל בו המשתתפים מספרים על משהו מחיי היומיום והתייחסות לפסיכודרמה הקודמת - ופעולה חווייתית בה משתתפים כל חברי הקבוצה כמו למשל: תרגילי תנועה, דמיון מודרך, משחקים ועוד.
2. פעולה - זהו שלב בו אחד המשתתפים מעלה את הפסיכודרמה שלו.
3. Sharing (שיתוף) - משתתפי הקבוצה חולקים ומשתפים בחוויותיהם האישיות שעלו מתוך הפסיכודרמה ומביעים את הזדהותם.

קבוצת פסיכודרמה מונה בין 6-12 משתתפים.
הפגישות אורכות שלוש שעות (כולל הפסקה).
תהליך קבוצתי, נמשך בין שמונה ויותר מפגשים (אחת לשבוע).

קבוצות חדשות עומדות להיפתח בחודשים הקרובים.

טיפול קבוצתי

הטיפול הקבוצתי בפסיכודרמה הינו מפגש חווייתי ומשמעותי בתהליך הטיפולי של כל אחד ואחת מהמשתתפים.

 

052-5605606