בין הפעולות הרבות, המגוונות והחשובות הנעשות בסביבתו של הילד, עומדת הדרכת ההורים.
הדרכת הורים באמצעות פסיכודרמה, ניתנת לכל זוג הורים בנפרד או כמה זוגות יחד כקבוצה. בשני המקרים, ההדרכה מעמידה את הילד במרכז ומסייעת להורים באופן אשר יאפשר להם להכיר טוב יותר את סביבתו, להבין את עולמו הפנימי ולקבל כלים נוספים כדי להתמודד עם מצוקותיו. יחד עם ההורים נשקלות דרכים המתאימות להם ולילד, ובכך, יוכלו לסייע לילדם לגדול ולהתפתח בסביבה אוהבת, תומכת ומבינה.

גם בהדרכה פרטנית וגם בקבוצתית, אני משתמשת בכלים פסיכודרמטים ובניהם: חילופי תפקידים, כיסא ריק, כפילים ועוד.


הדרכת הורים פרטנית, מתקיימת בכמה מישורים:

1. ההדרכה מתקיימת במקביל לטיפול בילד, אחת לכמה מפגשים ועל – פי הצורך.
2. ההדרכה מתקיימת אחת לכמה שבועות או על-פי הצורך יחד עם הילד ומקביל לטיפול בילד.
3. הדרכה ממוקדת – הורים המעוניינים בכלים נוספים להתמודדויות היומיום (ללא מעורבות הילד).


הדרכת הורים קבוצתית, מתקיימת עם 5-6 זוגות הורים לילדים, נערים באותם גילאים והתמודדויות דומות אשר נמשכת 8 מפגשים (סדנה), זמן כל מפגש הוא שעתיים וחצי (כולל הפסקה).


הדרכת הורים בפסיכודרמה קבוצתית, דומה לפסיכודרמה קבוצתית טיפולית, גם היא מתקיימת בשלושה חלקים: חימום, פעולה ו Sharing (שיתוף), מכוון שהיא אינה קבוצה טיפולית, משתתפי הקבוצה מעלים פסיכודרמה מחיי היומיום ובעיות ספציפיות העולות מול הילד, ובכך, כולם יוצאים נשכרים.

 


קבוצות חדשות עומדות להיפתח בחודשים הקרובים.​

הדרכת הורים

בין הפעולות הרבות, המגוונות והחשובות הנעשות בסביבתו של הילד, עומדת הדרכת ההורים.

052-5605606